ปริ้นรูปลายเส้น แต่งภาพจากรูปถ่าย

งานภาพวาดดิจิตอลเพ้นท์

เป็นงานวาดภาพล้อเลียนแนวใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มสีสันให้ดูแปลกตา และแตกต่างจากงานวาดภาพล้อเลียนสีโปสเตอร์ คือ เป็นงานวาดที่วาดด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ได้วาดลงบนแผ่นกระดาษ ไฟล์ภาพจะเป็นไฟล์ดิจิตอล แนวการวาด ภาพจะคล้ายๆการวาดด้วยสีน้ำมัน วาดแบบครึ่งตัว มีการดัดแปลงหน้าตา ดึงลักษณะเด่นของใบหน้าออกมา เน้นศีรษะโต แต่ยังคงมีเค้าโครงหน้าเดิมของภาพนั้นๆ

Project Details

  • Lorem Ipsum
  • Dolor Sit Amet
  • Consectetur
  • Adipiscing Elit