งานพิมพ์ต่างๆ โบรชัวร์ ใบปลิว โปรเตอร์


นามบัตร 4 สี

โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาดกระดาษ A5 ขนาดกระดาษ 14.85 x 21.0cm (148.5 x 210mm)

ขนาดที่นิยมใช้ สามารถเลือกความหนาของกระดาษได้หลายแกรมตั้งแต่ 80 - 160 แกรม สามารถเลือกขนาดพับได้เป็น 2 พับ หรือ 3 พับ

ราคาพิมพ์ด้านเดียว หนา 80 แกรม หนา 105 แกรม หนา 130 แกรม หนา 160 แกรม ค่าพับเหมาทั้งหมด
จำนวน(แผ่น) รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน 1 พับ/2 พับ
1000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
3000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
5000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 350/450
10000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 600/900
นามบัตร 4 สี

โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาดกระดาษ A4 ขนาดกระดาษ 21 x 29.7cm (210 x 297mm)

ขนาดที่นิยมใช้ สามารถเลือกความหนาของกระดาษได้หลายแกรมตั้งแต่ 80 - 160 แกรม สามารถเลือกขนาดพับได้เป็น 2 พับ หรือ 3 พับ

ราคาพิมพ์ด้านเดียว หนา 80 แกรม หนา 105 แกรม หนา 130 แกรม หนา 160 แกรม ค่าพับเหมาทั้งหมด
จำนวน(แผ่น) รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน 1 พับ/2 พับ
1000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
3000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
5000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 350/450
10000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 600/900
นามบัตร พิมพ์ Spot UV

โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ขนาดกระดาษ A3 ขนาดกระดาษ 29.7 x 42.0cm (297 x 420mm)

ขนาดที่นิยมใช้ สามารถเลือกความหนาของกระดาษได้หลายแกรมตั้งแต่ 80 - 160 แกรม สามารถเลือกขนาดพับได้ตั้งแต่ 2 พับ จนถึง 6 พับ เนื่องจากแผ่นของกระดาษ A3 จะใหญ่กว่า

ราคาพิมพ์ด้านเดียว หนา 80 แกรม หนา 105 แกรม หนา 130 แกรม หนา 160 แกรม ค่าพับเหมาทั้งหมด
จำนวน(แผ่น) รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน 1 พับ/2 พับ
1000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
3000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
5000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 350/450
10000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 600/900
นามบัตร พิมพ์ Spot UV

โปรเตอร์ หนัง สือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ขนาดกระดาษ A2 ขนาดกระดาษ 42.0 x 59.4cm (420 x 594mm)

ขนาดที่นิยมใช้ สามารถเลือกความหนาของกระดาษได้หลายแกรมตั้งแต่ 80 - 160 แกรม สามารถเลือกขนาดพับได้ตั้งแต่ 2 พับ จนถึง 6 พับ เนื่องจากแผ่นของกระดาษ A3 จะใหญ่กว่า

ราคาพิมพ์ด้านเดียว หนา 80 แกรม หนา 105 แกรม หนา 130 แกรม หนา 160 แกรม ค่าพับเหมาทั้งหมด
จำนวน(แผ่น) รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน รวมเงิน 1 พับ/2 พับ
1000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
3000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 250/300
5000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 350/450
10000 ใบ xxxx xxxx xxxx xxxx 600/900

Paggad © 2022