ราคาเพชรวันที่ 03 กันยายน 2557

รายการเพชรด้านล่างเป็นราคาเพชรแท้ ที่มีการเจียระไนแบบ Hearts & Arrows [1]

  • ระดับสีอยู่ที่ D, E, และ F (98, 99, 100)
  • ระดับความสะอาดอยู่ที่ VVS1 และ VVS2

เนื่องจากเพชรเกรดระดับนี้หาได้ยากยิ่ง ก่อนที่ท่านจะสั่งกรุณาดูสถานะก่อนทุกครั้ง หากสถานะมีเครื่องหมายถูก แสดงว่ามีเพชรในสต๊อก
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาอ่านที่ คำถามเจอบ่อย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

  • อีเมล์ info@paggad.com
  • โทรศัพท์ 089-222-2522
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ราคา สถานะ
1 สตางค์ 1.3 มิล 340 บาท
2 สตางค์ 1.7 มิล 680 บาท
3 สตางค์ 2 มิล 990 บาท
4 สตางค์ 2.2 มิล 1,350 บาท
5 สตางค์ 2.35 มิล 1,650 บาท
6 สตางค์ 2.4 มิล 1,980 บาท
7 สตางค์ 2.5 มิล 2,310 บาท
8 สตางค์ 2.7 มิล 2,780 บาท
9 สตางค์ 2.8 มิล 3,130 บาท
10 สตางค์ 3.0 มิล 3,470 บาท
11 สตางค์ 3.1 มิล 3,820 บาท
12 สตางค์ 3.15 มิล 4,170 บาท
13 สตางค์ 3.2 มิล 5,120 บาท
14 สตางค์ 3.25 มิล 5,520 บาท
15 สตางค์ 3.4 มิล 5,910 บาท
16 สตางค์ 3.45 มิล 6,840 บาท
17 สตางค์ 3.5 มิล 7,270 บาท
18 สตางค์ 3.6 มิล 7,700 บาท
19 สตางค์ 3.65 มิล 8,130 บาท
20 สตางค์ 3.7 มิล 8,550 บาท
21 สตางค์ 3.75 มิล 11,500 บาท
22 สตางค์ 3.8 มิล 12,050 บาท
23 สตางค์ 3.85 มิล 12,600 บาท
24 สตางค์ 3.9 มิล 13,140 บาท
25 สตางค์ 3.95 มิล 13,690 บาท
26 สตางค์ 4.0 มิล 14,920 บาท
27 สตางค์ 4.05 มิล 15,500 บาท
28 สตางค์ 4.1 มิล 16,070 บาท
29 สตางค์ 4.15 มิล 16,640 บาท
30 สตางค์ 4.2 มิล 17,220 บาท
ราคาเพชรวันนี้ Hearts and Arrows

เพชร Hearts & Arrows (H&A) เป็นเพชรกลมที่ได้รับการเจียระไนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ทั้งในเรื่องสัดส่วน (Proportion), ความสมมาตร (Symmetry) และการขัดเงา (Polish) ซึ่งต้องอาศัย ความชำนาญ, ความประณีตและความแม่นยำในการเจียระไน เหลี่ยมเพชร (facet) ทุกเหลี่ยมให้ได้ตำแหน่ง ขนาด ที่ไม่ผิดเพี้ยน จึงจะทำให้เพชร Hearts & Arrows เปล่งประกายสะท้อนความงดงามออกมาได้อย่างเต็มที่ อ่านเพิ่มเติม